Med siktet inställt på massa- och pappersindustrin

Bild: Svenska Aerogel

Svenska Aerogel, som tillverkar en aerogel som används vid filtrering bland annat, har identifierat fyra marknader där förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala anses finnas.   En av dem är massa- och pappersindustrin.

Det gemensamma syftet för kunderna inom dessa segment är, enligt Svenska Aergogel, att med Quartzene skapa avancerade materiallösningar för att sänka miljöpåverkan, öka säkerhet och komfort samtidigt som kundernas affärer främjas.

”Utvecklingsarbeten pågår på bred front i olika applikationer hos kunder. Några har nått marknaden med produkter innehållande Quartzene, andra är nära kommersialisering medan andra behöver mer tid”, skriver företaget.