Ny SIS-ordförande vill öka takten i nanoteknikutvecklingen

Foto: SIS

Johan Ek Weis är ny ordförande för SIS nanoteknik-kommitté. Johan Ek Weis vill öka takten i utvecklingen av nanoteknologi så att det kan ta steget ut i nya intressanta produkter.

– Vi i Sverige är duktiga på högteknologi. Vi ligger även i framkant inom många forskningsområden, till exempel inom flera områden inom nanoteknologi. Nanoteknologi är väldigt brett och behandlar bland annat nanocellulosa, grafen, nanotrådar och flera andra nanopartiklar, till exempel av kisel eller för magnetiska tillämpningar, säger Johan Ek Weis i ett pressmeddelande.

– Men för att kunna ta detta vidare in i industrin och ta fram nya häftiga produkter behöver vi också ta fram standarder. Dessa kan vara inom flera olika områden som inom terminologi, karakterisering, hälsoaspekter, etcetera. Detta är ett internationellt arbete där vi arbetar med att se till att svenska organisationers intressen tas hänsyn till.