Gasum expanderar till ARA-regionen

Foto: ART

Gasum utökar sitt bunkringsområde från Norden till att även innefatta Antwerpen-, Rotterdam- och Amsterdamregionen, även känt som ARA-regionen. Expansionen är möjlig på grund av ett nytt avtal med Equinor, som Gasum har samarbetat med på ett framgångsrikt sätt sedan 2011. Målet är att leverera  flytande naturgas (LNG) till Equinor.

Gasum utökar sitt geografiska område för bunkring från Norden till Antwerpen-, Rotterdam- och Amsterdamregionen, även känt som ARA-regionen. Företaget har undertecknat ett nytt avtal med sin långsiktiga samarbetspartner Equinor om att förse dem med LNG i ARA-regionen.

Equinor är ett större internationellt energibolag med huvudkontor i Norge.

Gasum och Equinor har samarbetat inom olika projekt och med att utveckla LNG-leveranskedjan för Equinors fartyg sedan 2011. På senare tid har Gasum bunkrat Equinors oljetankers som fraktar råolja från Nordsjön till svenska och baltiska hamnar.

 Bunkringen för Equinor kommer främst att göras av Gasums bunkerfartyg Coralius och Kairos.