Satsning på kommersiella tillämpningar med grönt grafen

Grafen är ett skikt kolatomer ordnade i ett hönsnätsmönster. Bild: Wikimedia Commons

Bright Day Graphene och RISE har beviljats SEK 2,5 miljoner i stöd från Vinnova i Utlysningen Hypotesprövning BioInnovation steg 2 för att utveckla applikationer av grönt grafen.

Nu ska de tillsammans med OptiPack titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär, samt utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta tillsammans med Alfa Laval.

Bright Day Graphene har utvecklat en process för att producera miljövänlig grafen. I Bioinnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 har bolaget i samarbete med RISE under ett halvår utvecklat sin produktionsprocess, ett projekt som varit mycket framgångsrikt. Nu går de vidare genom att titta på applikationer i Hypotesprövning BioInnovation steg 2. Tillsammans med sina partners RISE, OptiPack och Alfa Laval har de bildat ett projektkonsortium för att genomföra projektet de kallar ”Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa” som nu har beviljats SEK 2,5 miljoner från Vinnova.

I detta projekt vill de tillsammans med RISE förbättra ett försteg till produktionsprocessen för att göra den mer effektiv, både resursmässigt och kostnadsmässigt. De vill med projektets partners också utforska det gröna grafenets möjliga applikationsområden.  

 – Att ha fått finansiering till detta projekt känns väldigt roligt. Projektet är ett fantastiskt tillfälle för oss att utforska nya, spännande områden där vårt gröna grafen kan skapa nya möjligheter och en grönare framtid, säger Malin Alpsten, vd på Bright Day Graphene.

”Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa” ska resultera i två spår. Det ena spåret handlar om att titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär.

Det andra spåret handlar om att, tillsammans med Alfa Laval, utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta. En sådan yta är intressant inom alla områden där man vill undvika biofouling i havsvatten, inom livsmedel, geotermisk och andra processindustrier. Biofouling, eller biologisk nedsmutsning som det också kallas, är ackumulering av mikroorganismer, växter, alger eller små djur på våta ytor som har en mekanisk funktion, vilket orsakar strukturella eller andra funktionsbrister.