Då är skaderisken störst med hantverkarbilar

Foto: Folksam

Folksam har genomfört krocktester med hantverkarbilar för att undersöka hur lös respektive fast last påverkar krocksäkerheten. Testet visar tydligt att last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de åkande i samband med en krock. Lös last kan tränga igenom mellanväggen mot kupéutrymmet och träffa föraren och passageraren fram.

 

I Folksams test ingick två hantverkarbilar som vardera lastades med 270 kilo last. I det ena testet förankrades lasten, medan i det andra testet var lasten lös. I bägge testerna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk.

 

– Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam, i ett pressmeddelande.

 

I dagsläget förekommer inte konsumentkrocktester med lastade bilar och därför är kunskapen kring hur last bak påverkar säkerhetsnivån mycket begränsad, enligt Folksam. Ungefär tio procent av Sveriges fordonsflotta består av lätta transportbilar, så kallade hantverkarbilar.

 

Folksams tester visar att även om lasten har förankrats korrekt så finns det stora risker med hyllsystemet som ofta finns i hantverkarbilar. Det hyllsystem som användes i testerna användes både för att förvara mindre föremål i lådor och hyllor liksom större objekt som en gasflaska och kabeltrumma. I en av testerna, där hyllsystemet lastades tungt, så lossnade hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt.

 

Den skiljevägg som finns mot förarutrymmet höll inte för belastning från last i lastutrymmet.

 

– Hyllsystemstillverkare bör generellt ta ansvar att krocktesta hyllsystemen med last fastsatta i bil. De bör också tydligt ange hur mycket vikt hyllsystemet får lastas med för att klara en eventuell krock. Man bör även överväga om det bör finnas en registreringsbesiktning eller annan kontroll för att verifiera att hyllsystemet monterats på ett säkert sätt. I dagsläget får hyllsystemen monteras av vem som helst. De flesta som använder dessa fordon är nog inte medvetna om de krafter systemen utsätts för i en krock, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.