Fler ska få del av omställningsfond

Foto: Třinecké železárny/Wikimedia Commons

Mot bakgrund av att EU-kommissionen förväntas utöka budgeten för fonden för en rättvis omställning (JTF) har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att utöka programmet för fonden till att även omfatta åtgärder för klimatomställning av stål-, mineral- och metallindustrin samt raffinaderibranschen.

Vid tiden för regeringens tidigare beslut, i mars 2020, uppgick den föreslagna budgeten för fonden till 61 miljoner euro. Enligt EU:s nya budgetförslag beräknas Sverige tilldelas cirka 158 miljoner euro. Det innebär att en utvidgning av inriktningen för fonden är möjlig och därmed bör öppnas upp för insatser inom ramen för såväl stål-, mineral- och metallindustrin som raffinaderibranschen inklusive bioraffinaderier.

Medlen ska gå till åtgärder som bidrar till klimatomställning i dessa branscher, fortsatt med huvudsaklig inriktning mot anläggningar som har stora utsläpp.

Tillväxtverket ska ge förslag till vilka branscher och regioner som ska omfattas av programmet för fonden.