En av huvudkomponenterna till ESS i Lund har anlänt

Foto: Perry Nordeng/ESS

Den första tekniska huvudkomponenten till målstationen på European Spallation Source (ESS) - vakuumtanken (Monolith vessel) - levererades häromdagen till bygget i Lund, som en del av Spaniens bidrag till den internationella forskningsanläggningen. Ledande representanter för ESS och den spanska samarbetspartnern ESS Bilbao följde på plats ankomsten och lossningen av den enorma behållaren på byggområdet.

Den stora tanken anlände med specialtrailer till ESS-området tidigt i morse, efter en 12 dagar lång sjötransport från norra Spanien till södra Sverige. Tanken levererades i två delar på grund av sin tyngd och sin storlek – totalt 45 ton, 6 meter hög och nästan 6 meter bred.

Den avancerade tanken är ett viktigt bidrag från Spanien, via den spanska in-kind partnern ESS Bilbao och dess industrileverantörer AVS and Cadinox.    

– Leveransen av vakuumtanken tydliggör ännu en gång det långvariga spanska engagemanget för denna världsledande forskningsinfrastruktur i Europa, säger ESS Director General John Womersley. – – Spanien har genom ESS Bilbao och i samarbete med vårt team här i Lund levererat ytterligare ett avgörande tekniskt bidrag, och fler kommer, vilket möjliggör för ESS att utveckla vetenskapen till gagn för framtida generationer, fortsätter han.

ESS kommer från 2023 att erbjuda unika forskningsmöjligheter för tusentals forskare inom materialforskning och bidra till utvecklingen av bland annat nya mediciner, bättre batterier och mer hållbara material.

Vakuumtanken kommer att placeras inuti målstationens monolit och ska innesluta alla de system där neutronerna för forskning genereras. I den enorma stålbehållaren kommer bland annat det roterande målhjulet, moderator och reflektor (som saktar ner och leder neutronerna rätt), kryogenisk kylning och instrumentering att installeras. Dessutom kommer tanken innehålla strålskydd i form av 1000 ton stål, för att skärma omgivningen från aktiverat material och joniserande strålning som genereras i spallationsprocessen. Väl i drift kommer det vara vakuum i tanken för att isolera de kritiska delarna av målstationen från den yttre miljön och säkerställa att neutronerna leds till forskningsinstrumenten.

Den flervetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund.