Segmenten Stål & Kemi tynger Green Cargos resultat

Foto: Green Cargo

Lägre volym och ökade driftskostnader är de främsta orsakerna till att järnvägstransportbolaget Green Cargo gör ett svagt tredje kvartal 2020. Det skriver Green Cargo i ett pressmeddelande.

Green Cargo ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –37 MSEK, vilket kan jämföras med –27 MSEK under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 2 procent och uppgick till 964 (984) MSEK.

Enligt Green Cargo är omvärldsläget med anledning av pandemin covid-19 fortfarande osäkert men effekterna av pandemin är tydliga och påverkar bolagets resultat negativt.

Intäktsbortfallet relaterar i första hand till segmentet Stål & Kemi. Segmenten Handel & Logistik samt Skog redovisar däremot en intäktstillväxt för kvartalet, vilket påverkar utfallet positivt. Bolaget har fortsatt korttidspermittering för administrativ personal, vilket även det positivt påverkat periodens resultat.