Svenskt ”landskap” för AI-start-up lanseras

Startup-företag anses spela en viktig roll när det gäller att skapa innovation och tillväxt, särskilt inom AI. Därför lanserar AI Sweden, Ignite Sweden och RISE det första kuraterade ”landskapet” för svenska AI-startups-företag. 89 svenska startups har valts ut utifrån kriterier som användning av AI, skalbarhet, tillgång till och användning av data samt AI-kompetens hos personalen.

Projektet är en del av ett pågående europeiskt initiativ för att skapa ett landskap med AI-startups i varje medlemsland. Inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet kommer Sverige efter Tyskland bli det andra landet som tillhandahåller ett samlat landskap av sina nationella AI-startups.

– Detta initiativ skapar broar mellan europeiska länder, förbättrar Europas möjligheter att vara innovativa, skapa värde för medborgarna och konkurrera globalt. I själva verket är startups en nationell resurs som kan vara verktyg för hela samhället för den digitala omvandlingen, säger Marie Wall, startupexpert på näringsdepartementet.