Tillverkningsindustrin nu värst drabbad av varsel

Foto: SINF

Enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen ökade varslen som mest inom tillverkningsindustrin i september. Mellan månaderna augusti och september i år har de stigit med hela 60 procent.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening SINF gick redan i somras ut och varnade för att varslen skulle komma att öka under hösten.

Det abrupta avslut av stödinsatser som kommer vid nyår i samband med att de korttidspermitteringsersättningarna som infördes i våras inte förlängs gör att många företag nu måste varsla.

– Våra jurister på Sinf hjälper just nu dagligen företag att förbereda och lägga varsel. Personal som företagen egentligen har behov av under normala omständigheter men som det under coronakrisen inte finns kostnadstäckning för, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för SINF i ett pressmeddelande.

SINF manar nu regeringen att införa en mjukare övergång när det gäller korttidspermitteringarna och omgående se över och rätta till allvarliga fel i dem. Det gäller bland annat 24 månaders karens för dem som utnyttjat korttidspermitteringarna. Det gör att friska företag som tillfälligt under krisen drabbats hårt riskerar att få lägga ner sin verksamhet, enligt SINF. SINF vill också skrota regeringens förslag att företagets ägare och familjemedlemmar inte får ta del av i permitteringarna. SINF skriver: ”Familjeföretagen som ofta är ansvarstagande och finns på orterna ute i landet blir hårt drabbade när det inte alls är ovanligt att en stor del av familjen är aktiv i verksamheten och därmed blir helt skyddslösa i den normala permitteringen”.

Nuvarande regler om att minst 70 procent av de anställda på driftstället ska godkänna och också delta i korttidspermitteringen för företag som saknar kollektivavtal bör också slopas, anser organisationen.