Las-förhandlingar återupptas

Lars Schröder / TT: Svenskt näringslivs kontor i Stockholm. Arkivbild.

I ett pressmeddelande uppger LO, PTK, och Svenskt Näringsliv att ett nytt försök ska inledas.

"Förhandlingarna kommer att inledas torsdagen den 15 oktober och genomföras med syfte att lösa de återstående frågorna på vilka förhandlingarna tidigare strandade", skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

Förhandlingarna uppges vara klara tidigast den 16 oktober.

"Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna", skriver parterna i pressmeddelandet. Pressekreterarna låter hälsa att det inte blir några kommentarer alls

Det var i början av oktober som förhandlingarna bröt samman, vilket i sin tur är på väg att skapa en regeringskris.

Det som framför allt fick förhandlingarna att bryta samman var arbetsgivarnas långtgående krav om utökade undantag från turordningsreglerna vid uppsägning. Arbetsgivarna vill också utvidga möjligheten att säga upp på grund av personliga skäl. Facken hade i sin tur krav på betydligt bättre ersättningssystem vid uppsägningar.