EU får införa importtullar av amerikanska flygplan

Foto: Jon Proctor/https://www.jetphotos.com/photo/5896867/Wikimedia Commons

Amerikanska regeringen subventionerar Boeings tillverkning av passagerarflygplan, vilket fått världshandelsorganisationen WTO att tillåta att EU inför tullar på import av flygplan från USA till ett värde av 3,4 miljarder dollar. Det uppger Reuters.

Få väntar sig att EU kommer att sjösätta några tullar innan det amerikanska presidentvalet, men därefter överväger EU att tvinga flygbolag som köper in Boeing-plan att betala 15 procent i importtullar. Det är lika mycket som amerikanska flygbolag får betala i importtullar när de förvärvar Airbus-plan.

USA och EU ligger sedan 16 år tillbaka i konflikt med varandra då man anklagar varandra för att subventionera sina egna flygplanstillverkare, det vill säga Boeing respektive Airbus.

Airbus meddelar, föga förvånande, att de till fullo stödjer införandet av tullar.

Ryanair, som är Boeing största euroepiska kund, har bett att Boeing själva betalar tullarna och att detta är något som kommer att tas upp i den planerade upphandlingen av nya 737 MAX, förhandlingar som fördröjts på grund av två flygkatastrofer som flygplansmodellen varit iblandad i.