LKAB bygger fossilfri industripark

LKAB utvecklar teknik för att förädla gruvavfall till mineralgödsel, Foto: LKAB

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas, har LKAB utökat ambitionen till att också producera insatsvaror, inklusive vätgas, och elektrifiera processerna vilket nästan helt kan eliminera koldioxidutsläppen i processen.

– LKAB bygger vidare på Sveriges styrka som ett innovativt land. ReeMAP är ett viktigt initiativ för att ta tillvara dagens gruvavfall, leda till ökad cirkularitet och bidra till klimatomställningen genom såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Leif Boström, som är direktör för Affärsområde Specialprodukter som driver utvecklingsprojektet, berättar mer:

– Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.

Målet i ReeMAP-projektet är att genom fossilfria processer återvinna gruvavfall  från LKAB:s järnmalmsproduktion, och omvandla det till produkter som EU klassificerar som kritiska råmaterial på grund av högt importberoende och stor betydelse för vår ekonomi; fosformineral och sällsynta jordartsmetaller. Dessutom kommer även gips och fluorprodukter att produceras i industriparken, med våtkemiska processer.

Fosformineralgödsel ger möjlighet till rika skördar genom effektiv tillförsel av växtnäring, upp till hälften av dagens jordbruksproduktion är beroende av det. Renheten på produkten är också viktig, LKAB:s planerade fosformineralgödsel kommer exempelvis att vara fri från kadmium, ett hälsofarligt ämne som en del material som importeras till EU kan innehålla. Sällsynta jordartsmetaller används i många högteknologiska produkter, till exempel permanentmagneter i elektriska bilar och vindkraftverk.

ReeMAP:s projektchef Ulrika Håkansson berättar att det ännu återstår utmaningar med såväl teknikutveckling som lokalisering och industrialisering.

– Det kommer behövas en yta på upp till 50 hektar för våra egna anläggningar. Tåganslutning och hamntillgång är också viktigt eftersom vi kommer skeppa ut uppemot en miljon ton produkter. Produktionen, speciellt den av vätgas, kommer bli energiintensiv. Alla dessa behov utreder vi i första hand förutsättningarna för i Luleå, Skellefteå och Helsingborg.

Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB berättar hur ReeMAP passar in i LKAB:s strategi:

– Vi har en ambition att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i världen. Genom våra utvecklingsprojekt SUM, HYBRIT och nu ReeMAP tar vi rollen som en global ledare för industriell utveckling och för att förse världen med morgondagens resurser.