Prosero förvärvar i Nordnorge

Prosero Security Group växer på den norska marknaden. Foto: Prosero

Prosero Security Group  fortsätter att växa på den norska marknaden, och förvärvar nu Securinord. Prosero stärker med förvärvet sin position i Nordnorge ytterligare, och blir ännu bredare inom elektronisk och digital säkerhet som inbrottslarm och kameraövervakning i Norge.

– Förvärvet av Securinord stärker vår position i Nordnorge, och kommer att skapa en länk mellan våra övriga bolag i regionen. Att få med Securinord i Proserogruppen kommer att ge oss ytterligare tyngd inom elektronisk säkerhet, som inbrottslarm och kameraövervakning, i Norge i allmänhet men i Nordnorge i synnerhet”, kommenterar Mikael Norlander, vd Prosero.

Securinord är baserat i Harstad i norra Norge, där man har en marknadsledande position. Lokaliseringen är strategiskt lämplig för Prosero, som sedan tidigare har verksamhet i både Tromsø och Bodø.

– Jag har flera gånger tidigare fått förfrågningar från olika aktörer som velat köpa Securinord, men alltid avstått från att föra någon djupare diskussion med dem. När jag nu väljer att sälja till Prosero Security, är det för att de vill bevara vår lokala förankring utan att vi försvinner in i en stor koncern. Det är också viktigt för mig att Prosero ser värdet av kompetensen som de anställda representerar. För mig är det dessutom helt avgörande att Prosero vill satsa på tillväxt och utveckling av Securinord, säger Jens Christian Helgesen, vd för Securinord.