Trade finance-undersökning bekräftar branschoptimism

Supply Chain Finance och digital handel är centrala tillväxtområden. Foto: ICC

Internationella Handelskammarens, ICC, årliga undersökning Global Survey on Trade Finance visar en optimism i branschen gällande utvecklingen av trade finance även om utmaningar och störningar förväntas i spåren av Covid-19.

Både undersökningen och kommentarer visar att området fortsätter att utvecklas och bli mer mottagligt för innovationer kring hur internationell handel finansieras, oavsett om det gäller traditionell administration eller nya processer för finansiering av leverantörsleden. Den underliggande optimismen som genomsyrat de senaste årens undersökningar kommer igen även i år – liksom ett antal centrala ämnen och fokusområden för branschen.

SCF, Supply Chain Finance, och digital handel bekräftas utgöra centrala tillväxtområden för banker då 86 respektive 84 procent av de svarande kallar dem en ”omedelbar eller nära förestående prioritet”. Ett gap syns dock mellan globala och icke-globala banker gällande vilka erbjudanden och investeringar i digitalisering som görs. Cirka 64 procent av de deltagande globala bankerna erbjuder idag plattformar för SCF, medan samma siffra för lokala och regionala banker endast är 13 respektive 38 procent. På samma linje har 83 procent av de globala bankerna en digital strategi, medan bara 46 procent av de lokala bankerna uppger sig ha det – ett tecken på en växande klyfta mellan aktörer av olika storlek och räckvidd.

Förutom digitalisering ökar fokus även på områdena hållbarhet och ekonomisk inkludering. 67 procent av bankerna svarar att de har en hållbarhetsstrategi. Dessutom integrerar majoriteten av deltagarna hållbarhetsrisker i sina kreditutvärderingsprocesser.