Tio års tysk tillväxt utraderad

John Thys/AP/TT: BNP rasar men antalet arbetslösa minskar i Angela Merkels Tyskland. Arkivbild.

Export och import tvärnitar och såväl hushållskonsumtion och företagsinvesteringar faller hårt i den tyska ekonomin.

När man stänger ned ekonomin är det klart att det blir stora siffror, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Det kommer ta minst 3–4 år att komma tillbaka till 2019 års produktionsnivåer, tillägger hon.

BNP-raset var större än vad ekonomer hade räknat med. Snittprognosen låg på minus 11,3 procent jämfört med ett år tidigare.

Värsta recessionen i mannaminne

Och justerat för säsongsvariationer var nedgången i BNP 10,1 procent jämfört med första kvartalet i år. Det är den största minskningen sedan 1970, då den tyska statistikbyrån började med att kvartalsvisa beräkningar av BNP.

"Europa genomlider sin värsta recession i mannaminne", skriver Oliver Rakau, ekonom på Oxford Economics i en kommentar.

Han konstaterar att nedgången väntas bli ännu större i andra euroländer, som Spanien, där han räknar med att det blir ett BNP-ras på 18 procent.

För helåret 2020 sänker Rakau sin BNP-prognos för Tyskland något efter den oväntat stora nedgången i andra kvartalet till minus 6 procent, medan prognosen för hela eurozonen ligger på minus 8 procent.

Nyman är dock inte förvånad över den rekordstora minussiffran från Tyskland. Hon tycker att den ligger inom ramarna för vad som var rimligt att räkna med, mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder i coronakrisen.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska den 5 augusti presentera en första beräkning av hur det gick för svensk ekonomi i andra kvartalet. Handelsbankens ekonomer räknar med ett svenskt BNP-ras på cirka 7 procent.

Utbredd osäkerhet

Och för hela 2020 räknar de med en nedgång på 4–5 procent, men det förutsätter att covid-19-pandemin inte förvärras radikalt och att det går att undvika de stora nedstängningarna som slog mot världsekonomin under våren.

För eurozonen tror Christina Nyman att det kan bli minus 8 procent i BNP under 2020.

Man kan få ganska mycket starkare BNP-siffror under andra halvåret. Men det är inte alls så att man kommer tillbaka i aktivitetsnivå och arbetslösheten kommer fortsätta att öka på många håll, säger hon.

Den utbredda och ihållande osäkerheten kring covid-19-pandemin kommer ligga kvar som en våt filt över hela världsekonomin även framöver, räknar hon med.

Investeringarna kommer att vara låga under lång tid. De har redan minskat kraftigt och de kommer inte komma tillbaka på flera år. Det är likadant på arbetsmarknaden, där osäkerheten ligger kvar, säger Nyman.

"Kan bli betydligt värre"

Ytterligare ett tecken på den kraftiga inbromsningen i den tyska ekonomin är att landets inflation föll till noll i årstakt i juli. Det är den lägsta nivån sedan 2016. Analytiker hade räknat med en nedgång från 0,8 procent i juni till 0,4 procent.

Europeiska centralbankens inflationsmål är nästan 2 procent.

Samtidigt visar andra siffror att antalet arbetslösa i Tyskland oväntat minskade med 18 000 i juli, justerat för säsongsvariationer. Arbetslösheten var oförändrad på 6,4 procent.

Den amerikanska storbanken Citis ekonom Christian Schulz beskriver de tyska jobbsiffrorna som oväntat positiva. Men han räknar med att det kan komma bakslag på den tyska arbetsmarknaden framöver. Miljontals arbetstagare har permitterats i Tyskland i coronakrisen och inom kort måste de återgå till sina jobb eller varslas om uppsägning.

"Det kan fortfarande bli betydligt värre", skriver Schulz i en kommentar.