Coronapandemin drabbar exportföretags leverantörskedjor

3 av 4 har haft problem med leveranser från underleverantörer under krisen. Arkivbild

Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

Undersökningen visar också:

8 av 10 av de undersökta företagen har underleverantörer utomlands.

3 av 4 i Europa.

4 av 10 i Asien.

2 av 10 i Nordamerika.

3 av 4 har haft problem med leveranser från underleverantörer under krisen.

2 av 10 har haft stora problem.

1 av 20 har ersatt sina utländska leverantörer med svenska.

1 av 20 planerar att ersätta sina utländska leverantörer, men har ännu inte gjort det.

– Globaliseringen handlar om tre regioner, Europa, Östasien och Nordamerika, och är egentligen väldigt lite global. Exporterande svenska små- och medelstora företag har underleverantörer huvudsakligen i Europa, Asien och något lite i Nordamerika. Att de har det beror till syvende och sist på en sak, det är det mest kostnadseffektiva, säger Stefan Karlsson, chefekonom EKN, och tillägger:

– Därför är jag inte alls förvånad över att bara ett av tio företag tänker ersätta utländska leverantörer med svenska, trots leveransproblem. Egentligen är det självklart. Hade det gått så hade man redan gjort det.

Störst problem har företagen haft med leveranser från Asien, där 20 procent säger att de haft stora problem. För Europa är siffran 16 procent.

– Även om leveransproblemen varit stora under Coronapandemin tror jag inte det kommer att leda till att så värst många företag tar hem produktion till Sverige. Det svenska alternativet är sällan konkurrenskraftigt, om det över huvud taget finns. Dessutom är det inte i tillverkningen av komponenter som värdetillväxten sker för de svenska exportföretagen. De har mycket större marginaler på sitt varumärke. design och teknikutveckling än på själva tillverkningen av produkten. Enklast är väl att säga Ericsson som främst har sitt värdeskapande i teknikutveckling och standards, säger Stefan Karlsson.