Svårt att tillgodogöra sig Big Data visar ny undersökning

Bättre verktyg behövs för att analysera och dra nytta av data. Arkivbild

Många företag vill ha bättre verktyg för att kunna analysera och dra nytta av den data deras egen verksamhet genererar, visar en ny undersökning från Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise. Europeiska företag skulle välkomna större möjligheter att använda sin data för att utveckla verksamheten. 

Den data företag producerar i sin verksamhet kan – rätt använd - utnyttjas för att förbättra verksamheten, till exempel genom bättre upplevelser för kunderna och ökad effektivitet. Arubas nya rapport visar dock att företagens data ofta är svåranvänd, och många ser att det behövs förändringar för att informationen ska kunna användas för att fatta affärsbeslut. 

Rapporten baserar sig på en undersökning med 170 IT-chefer och nätverkstekniker i Europa och Mellanöstern. De flesta tycker inte data används på ett bra sätt i den egna verksamheten. 61 procent säger att ett av största problemen är att de inte ”har kontroll över företagets data”, 51 procent menar att det handlar om att de ”inte kan se alla data tillsammans” och 52 procent att de ”inte kan översätta data till insikter som går att agera på”. 

Många såg en stor potential för sina företag att använda data bättre. På en fråga om vad detta kan leda till angav 6 av 10 att data kan ge bättre kundupplevelser, nära 4 av 10 att de kan göra företagen mer effektiva och en tredjedel menar att det kan förbättra produktutvecklingen. 

Företag ser nu att de behöver genomföra satsningar för att bli bättre på att använda sin data. Mer än en tredjedel sa att de ”inte har tillräcklig kunskap för att hantera datamängden”. Aruba rekommenderar därför i rapporten att utbilda medarbetarna och att utse en person som ansvarar för hur data hanteras och organiseras. Det kan även vara värdefullt att bilda grupper från olika delar av företaget för att diskutera hur data ska hanteras.

Säkerheten är bland de största farhågorna hos de som deltog i undersökningen. Den största risken handlade om att bli hackad och en del menade även att de riskerade att bötfällas på grund av att verksamheten inte följer GDPR. Många angav också att det är oroväckande att ”våra medarbetare inte följer vår policy om data”.

– Medarbetarna är de som ytterst står för säkerheten i verksamheten, säger futuristen Andrew Grill, en av dem som skrivit rapporten. ”Du kan ha den bästa brandväggen och VPN-lösningen på marknaden, men detta spelar ingen roll om en medarbetare sedan klistrar in alla sina lösenord i sin Gmail och deras konto blir hackat.

– Företagen vet att analyser av deras data kan leda till innovation och produktutveckling. Dessutom kan den förbättra användarupplevelsen för medarbetare och kunder”, säger Morten Illum, EMEA-chef på Aruba. ”Numera flyttar såväl data som beslut i allt större utsträckning till nätverkets kant, vilket ställer nya krav på företagens egna system och processer. Vår undersökning visar att verksamheter behöver utbilda sina medarbetare och utforma en effektiv metod för att leda och fokusera - särskilt på datasäkerhet. Pandemin gör det här ännu viktigare, eftersom hemmaarbete nu blivit normen och Wi-Fi för hemmabruk ofta saknar viktiga säkerhetsfunktioner. Därför ser vi också ett ökat antal attacker mot individer.