Andreas Cederborg ny vd på Recyctec

Recyctec rekryterar Andreas Cederborg som ny vd. Foto: Recyctec

Styrelsen för Recyctec meddelar att vd-frågan är löst genom rekryteringen av Andreas Cederborg som ny vd. Andreas arbetar idag som försäljningschef för Special Fuels på Preem. Andreas Cederborg är tillsatt som vd för bolaget med tillträde så snart som möjligt. Han är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och kommer senast från en lång tid på Preem där han har haft flera olika chefspositioner i en internationell miljö – senast som försäljningschef för Special Fuels. På Preem har Andreas framgångsrikt byggt, utvecklat och bibehållit lönsamma kundrelationer. Han har utöver detta suttit i styrelsen för Recyctec sedan våren 2018 samt som dess styrelseordförande sedan hösten 2019, vilket gör att han har god insikt i bolagets verksamhet.

När Recyctec nu står inför en ny fas i bolagets utveckling med större årliga volymer och  bredare råvaruspektra så är Andreas erfarenheter från försäljningsledning och marginaloptimering precis det bolaget behöver för att säkerställa en lönsam tillväxt. Hans erfarenheter av internationella samarbeten är en annan positiv aspekt som styrelsen bedömer kommer bli värdefulla för att växa Recyctec framgent.

– Det skall bli väldigt roligt att få leda Recyctec på bolagets kommande tillväxtresa. Recyctec är ett mycket spännande bolag med sin unika position på glykolmarknaden. Det finns fortsatt stor potential att tillvarata och kapitalisera på den miljönytta som bolaget skapar redan idag och här tror jag att jag kan bidra med mina tidigare erfarenheter, då förnyelsebara drivmedel har haft liknande utmaningar som Recyctecs produkter, säger Andreas Cederborg.

Det tidigare nedlagda arbete kring framtida strategi som gjorts under tf vd Bjørn Skjævestads tid tillsammans med styrelsen har jag stor tilltro till, och ser fram emot att få implementera och realisera denna. Sammantaget är jag säker på att Recyctec har en ljus framtid framför sig, och det skall bli både kul och spännande att få vara del av den.