Åkerlund & Rausing slår ihop sina varumärken under namnet AR

Sammanslagningen skapar nya affärsmöjligheter för AR Packaging, säger Harald Schulz. Foto: AR

ÅR Packaging-koncernen är en av Europas ledande tillverkare inom förpackningsindustrin med en nettoomsättning på cirka 10 miljarder kronor och fabriker i 13 länder. Nu slår Lundaföretaget ihop sina olika varumärken under det gemensamma namnet AR Packaging.

– Genom att samordna varumärkena kan vi ge kunderna tillgång till vår samlade kompetens och produktportfölj på ett ännu bättre sätt än tidigare. Drivkraften är att öka nyttan för kunderna vilket även kommer ge oss nya marknadsandelar, säger VD Harald Schulz. De sju varumärken som nu får det gemensamma namnet AR Packaging är ÅR Packaging, Å&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers, Maju Jaya och ÅR Packaging Digital samt de fyra senaste förvärven Nampak Carton Nigeria, K+D, rlc Packaging och BSC Drukarnia Opakowan. Sammanslagningen ligger i linje med AR Packagings tillväxtstrategi att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. AR Packaging har en bred kundbas bestående av både internationella och lokala kunder i drygt 50 länder.

I takt med att konsumenter blir allt mer miljömedvetna ställer producenter och livsmedelsföretag om verksamheten. Gemensamt för samtliga marknadssegment är utvecklingen mot att fasa ut engångsartiklar av plast och sätta högt ställda miljömål. AR Packaging är med sin innovationsförmåga och sitt fokus på hållbarhet unikt lämpat att möta denna utmaning och fortsätta växa globalt.

– Utöver fokuset på hållbarhet visar den pågående Coronapandemin också vikten av förpackningar för att säkerställa god hygien och säker leverans av mat till konsumenterna. Sammantaget skapar detta nya affärsmöjligheter för AR Packaging med sin omfattande produktportfölj och starka innovationsförmåga, säger Harald Schulz.