Kamprads stiftelse utvecklar norrländsk företagsamhet

NorrlandsNavet ska drivas av Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

Familjen Kamprads stiftelse tar initiativ till NorrlandsNavet, ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år. NorrlandsNavet ska drivas av Luleå tekniska universitet i nära samverkan med företag i regionen. Tanken är att vägen mellan företag och universitet ska vara kort och enkel.

– Ingvar ville att hela vårt land ska leva. Med NorrlandsNavet ger stiftelsen förutsättningar för små och medelstora företag att identifiera sina utvecklingsbehov tillsammans med Luleå tekniska universitet. Det är en långsiktig satsning som ska utgå från företagens behov och verklighet, och som på sikt ska komma de många människorna till del i regionen, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse.

NorrlandsNavet, ska bli ett center på Luleå tekniska universitet för utveckling av företagsverksamhet i Norrland. Syftet är att identifiera kunskapsbehov inom områden som är viktiga för företagens utveckling och konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om att processindustrin vill digitalisera sina affärsmodeller eller att besöksnäringen vill fördjupa sig i internationell marknadsföring. När behoven är kartlagda ska Luleå tekniska universitet utveckla utbildningsinsatser som ska vara till nytta för företagen. I vissa fall kan företagens behov vara mer utmanande och kan därför kräva längre forskningsinsatser eller samverkan med studenter i form av examensarbeten.

– Vi är väldigt glada över det fina samarbete vi har med Familjen Kamprads stiftelse och över det projekt som vi tillsammans har utarbetat. Regional utveckling och att stärka och utveckla våra lokala företag är ett viktigt uppdrag och något vi har lång och gedigen erfarenhet av vid universitetet. Att det nya projektet startar mitt i coronakrisen innebär nya utmaningar och möjligheter, men det betyder också att projektet blir än viktigare för regionen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.