Nytt automationslabb i Skellefteå

Investerar 10 miljoner kronor i ett högteknologiskt automationslabb. Foto: Skellefteå kommun

Skellefteå kommun investerar 10 miljoner kronor i ett högteknologiskt automationslabb. Det innebär helt nya möjligheter att utbilda elever för att klara kompetensförsörjningen för företag i regionen.

De etableringar som är på gång i Skellefteå bygger på Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Det handlar om smarta fabriker där hela produktionen är uppkopplad i realtid. All produktionsutrustning kan styras och utbyta data över nätet.

– Investeringen gör det möjligt för Vux i Skellefteå att bedriva utbildning i den teknik som industrin kommer att använda sig av. Det är en förutsättning om vi ska kunna stötta kompetensförsörjningen vid nya etableringar i regionen, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef på Vux i Skellefteå

Automationslabbet är en högteknologisk, automatiserad miljö med möjlighet att genomföra utbildningsinsatser för olika målgrupper och olika utbildningsformer, både på plats, distans och fjärr. I labbet ingår laborationsmiljöer där förståelse för automatiserad tillverkning är viktig. Här ingår också utrustning för att programmera utrustningen samt att få förståelse för hur automatiserad tillverkning fungerar. Labbet innehåller även AR- och VR-teknik som kompletterar den tekniska förståelsen till den fysiska automatiserade miljön.

Dessutom ingår modern robotteknik, både självkörande robot och plockrobot som ska ge kunskap om hur den senaste robottekniken kan användas på olika sätt i en produktionsprocess.

Northvolt är det företag som har det största rekryteringsbehovet av den här typen av kompetenser men behov finns även hos befintliga företag i regionen och hos andra kommande etableringar.

– Under de kommande fem åren kommer rekryteringsbehovet hos Northvolt och våra underleverantörer vara enormt. Att Skellefteå kommun nu gör denna investering betyder mycket. Det ger oss möjligheten att tillsammans skapa de utbildningar som behövs för att möta det kompetensbehov som är ett resultat av vår etablering, säger Katarina Borstedt, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor, på Northvolt.