Nattsvart för exportföretagen

Exportchefsindex klappade igenom fullständigt andra kvartalet. Arkivbild

Den ljusglimt som kunde skönjas i exportutsikterna i början av året har släckts till följd av coronakrisen. Business Swedens Exportchefsindex, EMI, klappade igenom fullständigt andra kvartalet med ett fall på 19,1 enheter till 37,2, från 56,3 första kvartalet. Det är det största fallet ett enskilt kvartal sedan mätningen påbörjades 2007. EMI ligger nu i linje med nivån under finanskrisen 2008/2009.

Att EMI ligger betydligt under 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen sammantaget har en starkt pessimistisk syn på exporten.

Kollapsen i EMI förklaras särskilt av nedgången i EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos föll med 23,9 enheter till 38,2 andra kvartalet, från höga 62,1 första kvartalet. EMI nuläge föll med 14,2 enheter till 36,2 andra kvartalet, från 50,4 föregående kvartal.

Samtliga delindex föll kraftigt – de flesta med tvåsiffriga tal – och ligger betydligt under 50-strecket, vilket indikerar en pessimistisk syn. De flesta delindex föll till samma låga nivå som uppmättes under finanskrisen eller till och med ännu lägre. Storföretag, exportförsäljning över 250 miljoner kronor, är genomgående mer pessimistiska än små och medelstora företag.

Det är ingen tvekan om att den globala corona-recessionen sätter djupa spår hos de svenska exportföretagen. Sammantaget kan vi konstatera att samtliga delindex ligger långt under 50-strecket i denna mätning. Det signalerar tydligt att synen bland exportföretagen är dyster både i nuläget och på tre månaders sikt – mer eller mindre nattsvart!

Nu gäller det att söka med ljus och lykta för att hitta de positiva signalerna. Om man får kontroll på coronakrisen och allt fler marknader kan öppna upp och lätta på restriktionerna kan vi sannolikt vänta oss en vändning i tredje kvartalet