Exportchefindex för tredje kvartalet rasar

Bild: Pixabay

Fall på 6,3 enheter

Exportchefindex, EMI, för tredje kvartalet rasar med 6,3 enheter jämfört med andra kvartalet. Trots det kraftiga fallet stannar index på 59,9 vilket indikerar att det finns en fortsatt optimism, än så länge. 

Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. Det är framför allt EMI prognos dvs framåtblickande index, som drar ner EMIt, ett fall med 8,6 enheter från 65,0 andra kvartalet till 56,4 i denna mätning. EMI nuläge visar på en mer måttlig minskning och går från 67,5 till 63,5. Värt att notera är att samtliga index ligger betydligt över 50-strecket, vilket indikerar att exportföretagen är fortsatt optimistiska och ser ljust på framtiden.

Exportchefindex föll överraskande mycket efter en period av stadig ökning över tre kvartal. Eftersom fallet på 6,3 enheter sker från historiskt höga nivåer hamnar vi dock på ett Exportchefindex på 59,9 enheter vilket är en tydlig indikation på att exportföretagen är fortsatt optimistiska – än så länge, säger Business Swedens chefekonom, Lena Sellgren.  

Företagens förväntan på lönsamhet i exportförsäljningen föll påtagligt i tredje kvartalet, såväl i nuläge som på tre månaders sikt. Index för prognos föll med hela 8,6 enheter till 56,4, vilket är klart över 50 men under det historiska genomsnittet. Den svaga kronan bidrar sannolikt till att företagen fortsatt har   en positiv syn på lönsamheten I exportförsäljningen.

Det är framför allt EMI prognos dvs synen på det kommande kvartalet som faller, vilket betyder att exportföretagen ser mindre optimistiskt på framtiden. Företagen har särskilt sänkt sina förväntningar om exportefterfrågan från Nord- och Sydamerika liksom Mellanöstern, Turkiet och Afrika. Upptrappade handelskonflikter, konjunkturavmattning och geopolitisk oro dämpar framtidstron, fortsätter Lena Sellgren.