Tjänstefiering ger 30 procent högre serviceintäkter

Tjänstefiering är lönsamt visar undersökning. Foto: IFS

Företag som satsar på tjänstefiering har 30 procent högre serviceintäkter och 5 gånger större sannolikhet att öka omsättningen med mer än 5 procent. IFS presenterar resultatet av den första utgåvan av IDC Servitization Barometer*, en global undersökning av hur långt företag har kommit på sin tjänstefieringsresa.  Barometern bygger på en IFS-sponsrad undersökning som utfördes i juli 2019 och som involverade 420 företag verksamma inom tillverkningssektorn. Med undersökningen som underlag har IDC utvecklat ett ramverk för att mäta mognadsgraden hos företag vad gäller servitization/tjänstefiering.

Trots att endast en liten andel företag har tagit sig till det fjärde stadiet visar studien på ett antal fördelar för företag som satsar på tjänstefiering. Bland de ambitiösa företagen i kategori tre (Joined-up), visar studien på ett antal anmärkningsvärda ekonomiska och operativa fördelar:

  • Intäkter från tjänster är i genomsnitt en tredjedel högre än hos liknande företag räknat proportionellt i förhållande till de totala intäkterna 
  • 5 gånger större sannolikhet att växa den årliga omsättningstillväxten över 5 procent
  • Mycket större sannolikhet att genomföra lönsamhetsförbättringar tack vare digitala transformationsprojekt 

– Ramverket som presenteras i denna studie kan hjälpa tillverkningsföretag att utvärdera sin nuvarande situation och framtida satsningar,” säger Phil Carter, Chefsanalytiker, IDC Europa. “Under den rådande krisen är vinnarna de som har paketerat sina produkter och tjänster eller som erbjuder dem som en ren service. Tillverkande företag som befinner sig i denna transformationsprocess bör kräva mjukvara som är utformad för att sammankoppla de olika delarna av värdekedjan, från produktionsgolvet till kundservice".

Marne Martin, direktör, IFS Service Management, tillägger, ”Denna studie bekräftar den bild som vi har observerat bland våra tillverkande kunder. Många företag väljer att implementera tjänstefieringsstrategier för att omsätta sin expertis till intäkter samt ta kontroll över en större del av värdekedjan. IDC:s Servitization Barometer belyser dessutom de största hindren för tillverkande företag, bland annat bristen på intern kompetens samt de återkommande problemen med att använda förlegade och fragmentiserade affärssystem.”