Halmstads kommun gör digital omställning

Stärker den digitala omställningen i Halmstads kommun. Arkivbild

Fem miljoner kronor ska stärka den digitala omställningen i Halmstads kommun. Nu har pengarna som avsattes i budget för år 2020 fördelats. Syftet är att kunna effektivisera och sänka kostnader permanent med hjälp av ökad digitalisering. 41 ansökningar kom in och 20 av dessa valdes ut. Bland projekten finns exempelvis satsning på en inlärningsplattform för gymnasieskolan, den ska kunna vara både ett komplement och en ersättning till den ordinarie undervisningen. Det finns också medel till utveckling av en rad e-tjänster. Bland annat ska dessa kunna ersätta blanketter och tungrodd administration för ersättningar för biståndsbehov hos tillfälliga besökare i kommunen.

– Sedan vi initierade den här fonden har coronapandemin utmanat oss kraftigt och konsekvenserna av den ser vi bara början på. Det gäller för både vår ekonomi och våra verksamheter. När pandemin ebbar ut kommer vi att stå med stora sociala utmaningar: arbetslöshet, depressioner, missbruk och våld i nära relationer kommer sannolikt att öka. Det kommer drabba familjer och barn, därför är jag glad att se utvecklingsmedel till projekt som stärker stödet till dessa målgrupper, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialförvaltningen har fått projektpengar för att införa plattformen OmMej, som ska kunna hjälpa barn att kommunicera saker som det kanske annars kan vara svårt att prata om. Det blir också en förlängning av testperioden samt implementering i ordinarie verksamhet av Familjechatten – som breddar stödet till kommunens föräldrar och når nya målgrupper.

– Det finns en fantastisk innovationskraft i våra verksamheter. Vi har valt ut de projekt som vi bedömer har störst varaktig effektiviseringspotential men också de som kan ge störst total nytta för hela kommunkoncernen, inte bara för en enskild verksamhet, säger Jenny Nordell, digitaliseringschef på Halmstads kommun.