Moelvens rörelseresultat 69,6 miljoner norska kronor

Moelven inledde året positivt. Foto: Moelven

Moelven inledde året positivt, och coronaviruset har ännu inte påverkat koncernens verksamhet i så stor omfattning. Moelven omsatte för 2 735,5 miljoner norska kronor under första kvartalet, vilket är en marginell ökning från samma period föregående år (2 695,8). Rörelseresultatet för första kvartalet slutade på 69,6 miljoner norska kronor jämfört med 140,9 miljoner norska kronor förra året.

Resultatet före skatt blev minus 30,5 miljoner norska kronor mot plus 100,1 miljoner norska kronor under första kvartalet 2019. De främsta orsakerna till nedgången är minskade marginaler inom den internationella verksamheten för sågade trävaror, minskade aktivitetsnivåer inom systeminredningar samt modultillverkning i Sverige. Dessutom har marknadsvärdena på orealiserade finansiella instrument haft en mycket negativ utveckling som en konsekvens av turbulens på finansmarknaderna.

– Vi levererar ett rörelseresultat som efter förutsättningarna är mycket bra. Detta beror på god aktivitet i byggvaruhandeln. Vi ser en positiv utveckling på marknaden för internationellt virke jämfört med slutet av förra året, samt en gynnsam valutasituation för våra exportenheter. Orderingången för våra enheter inom modulbyggnad och limträ har också förbättrats, säger koncernchef Morten Kristiansen.