Avsevärda utmaningar att investera i Industri 4.0

Ny forskning från Siemens Financial Services om Industri 4.0. Arkivbild

Tillverkningsföretag runtom i världen står inför avsevärda utmaningar att investera i Industri 4.0, särskilt med tanke på den nuvarande globala krisen. Ny forskning från Siemens Financial Services, SFS, uppskattar att den globala investeringsutmaningen för smart fabrikstransformation är nästan 400 miljarder dollar under de kommande fem åren. Digital transformering – till plattformar för Industri 4.0 – ger tillverkare en möjlighet att vinna långsiktiga konkurrensfördelar

Denna transformering är brådskande. Tidigare SFS-undersökningar har visat att tidsfönstret för möjligheten att ta ledningen före konkurrenterna står öppet 5-7 år, varefter tillverkningsföretagen kommer att behöva kämpa för att komma ikapp. Smarta tillverkare använder nya finansieringsmodeller, huvudsakligen från finansiärer specialiserade på tillverkningsindustrin, för att nå kommersiellt hållbara sätt att betala för denna brådskande digitala transformering

Siemens Financial Services, SFS, har publicerat en ny studie med titeln Industry 4.0: Rising to the Challenge, den första i en serie om de investeringsutmaningar som tillverkare ställs inför när de migrerar sina verksamheter till teknik för Industri 4.0. Investering i digital transformation utgör nu skillnaden mellan att överleva och blomstra för företagen och har en allt större betydelse med tanke på den ekonomiska osäkerhet som nyligen uppstått. 

Vad är risken med att inte investera? Vilka är de finansiella fördelarna med Industri 4.0 som de som inte investerar missar? Fördelarna med digitalisering kvantifieras i flera studier där man har uppmätt fördelar med bland annat förebyggande underhåll, energioptimering, processoptimering, förbättrad produktionsproduktivitet, samt ökad produktkvalitet och minskade lagerhållningskostnader.

SFS har utvecklat en modell som konservativt uppskattar storleken på den investeringsutmaning som tillverkningsindustrin ställs inför när den försöker implementera smart fabriksteknik under femårsperioden 2020-2024. Tidigare forskning från SFS har funnit att “brytpunkten” för investering, där hälften av tillverkningsföretagen väsentligen har migrerat till produktionsplattformar för Industri 4.0, kommer att inträffa inom de närmaste 5-7 åren.

Nya finansieringsmodeller för att möjliggöra investeringar i Industri 4.0 anpassas ofta till affärsresultat för att nära koppla finansieringen till den förväntade avkastningen som levereras genom fördelarna med digital teknik.

– Med tanke på det extra tryck som europeiska tillverkningsföretag upplever med växande konkurrens på både inhemska och exportmarknader, har investeringar i digital transformation nått en kritisk punkt”, säger Joakim Prytz, Nordic Captive Finance Manager, Siemens Financial Services. “Smart finansiering möjliggör hållbara sätt att investera som underlättar för tillverkaren att nå tydligt identifierade och önskade affärsresultat. Dessa uppnås genom tillgång till rätt teknik och tjänster med support från anpassade finansieringslösningar. Detta kan speciellt fungera som stöd med tanke på den nuvarande globala krisen och dess ekonomiska följder.”