Investerar i Uppsalaföretag

Mimi Lang-Jinnefalk och Åsa Lang. Foto: Deversify.

Fyra företag som är antagna till Uppsala läns företagsinkubator och accelerator har nu fått investering från mikrofonden Linnéa Capital. Hälsoföretaget Deversify, ICT-företaget Indicio Technologies, E-hälsoföretaget preVet och life science-bolaget Inossia är de som hittills har fått finansiering sedan starten i höstas. Inossia har samtidigt tagit emot en investering från Almi Invest på 1,3 miljoner kronor för marknadslansering och försäljning.

Linnéa Capital erbjuder bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator en startinvestering på upp till 500 000 kronor, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från Linnéa Capitals investerare. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag.

– Denna investering kommer hjälpa oss att skala upp och globalisera vår försäljning av Acetrack samt öppna upp nya investerarnätverk. Vi utvecklar produkter för kvinnor och män i lika stor utsträckning och vi ser det som självklart att det också avspeglar sig i alla Deversifys utvecklingsprocesser på ett konkret sätt, säger Åsa Lang, styrelseordförande och grundare av Deversify.

Deversifys vision är att alla ska förstå sin egen hälsa. För att nå visionen utvecklar och kommersialiserar de mobila elektroniska enheter och appar för att övervaka biomarkörer för individuell hälsa och kroniska sjukdomar. Genom att möjliggöra för konsumenten/patienten att själv övervaka sin hälsa ges incitament, genom ökad kunskap, till en bättre hälsa och ökat välbefinnande.

– Deversifys affärsverksamhet bidrar aktivt till FN:s globala mål 3, god hälsa och välbefinnande. Vad gäller mål 5, jämställdhet, går vi i täten för kvinnligt ledarskap inom den alltför mansdominerade startupscenen av tech-bolag, fortsätter Åsa Lang.

Målet är att Linnéa Capital ska investera i cirka 20 bolag under de två första åren. Bakom finansieringen till Linnéa Capital står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar fonden men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen.