Region Stockholm tecknar avtal värt 30 miljoner med Visma Consulting

Region Stockholms syfte är att utveckla den digitala närvaron. Foto: Visma

Region Stockholm har tecknat ramavtal med Visma Consulting för leverans av digitala tjänster för kommunikation. Ramavtalets värde är 30 miljoner kronor. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning i två år. Tjänsterna omfattar design- och webbyråtjänster, webbutveckling och dit hörande teknik, samt projektgenomföranden och kommunikationsplanering på såväl taktisk som strategisk nivå. Region Stockholms syfte med upphandlingen är att utveckla den digitala närvaron så att den är attraktiv, relevant och anpassad för regionens olika målgrupper och intressenter.

Visma Consulting placerades som nummer ett bland de tre leverantörer som valdes ut i upphandlingen och fick högsta betyg på de tre utvärderingskriterierna kvalitetssäkring, användbarhet och tillgänglighet samt effekt. Totalt 14 leverantörer lämnade anbud.

– Visma är en komplett digitaliseringspartner för både företag och offentlig sektor. Därmed kan vi ge regionen, organisationerna och bolagen som omfattas av ramavtalet det kvalitativa och kompetenta stöd som de efterfrågar. Vår vision är att skapa ett bättre samhälle med framtidens digitala lösningar. Möjligheterna som öppnas med detta ramavtal ligger helt i linje med vår vision och vi ser fram emot att stödja avropsberättigade verksamheter i deras digitala förändringsresa, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting.