One Nordic erbjuder drönartjänster för kraftindustrin

Drönare kan drastiskt sänka kostnaderna för kraftledningsinspektioner. Foto: One

One Nordic har byggt upp en ny nationell verksamhet inom drönartjänster för kraftindustrin. Intresset för just drönarteknik växer snabbt inom kraftindustrin världen över och Eon Energidistribution är ett av de bolag som tidigt har sett och utforskat fördelarna med tekniken. Eon har nu tilldelat One Nordic ett utmanande uppdrag; med hjälp av drönare ska One Nordic montera totalt 28 fågelavvisare på ett 240 meter långt ledningsspann över vatten. Ledningen är belägen utanför Rimforsa, cirka fyra mil söder om Linköping.

Idag lägger svensk kraftindustri mycket tid och kostnader på att inspektera och underhålla sina kraftledningar med hjälp av helikoptrar och markbesättningar. Drönare kan drastiskt sänka kostnaderna för dessa kraftledningsinspektioner. De förbättrar samtidigt tillgängligheten, säkerheten, ökar tillförlitligheten och minskar responstiden för skadeavhjälpande åtgärder. Med alla dessa fördelar är det lätt att förstå en växande efterfrågan på drönarinspektioner.

– Med hjälp av drönare kan man enkelt komma åt avlägsna högspänningsledningar i otillgänglig terräng vid både rutinmässiga inspektioner eller kartläggning av skador efter stormar, eller som i detta fall vid montering av fågelavvisare. Till detta projekt används en egenutvecklad drönare. Dessa pjäser väger ibland upp emot 25 kilo beroende på hur vi bestyckar dem – det är olika bestyckning beroende på uppdraget, säger Mikael Lövgren, ansvarig för drönartjänster inom Eon Nordic.