Siemens och Birmingham Center for Railway Research inleder långsiktigt samarbete

Avtalspartners vid Birminghams universitet. Under partnerskapets första fas kommer Birmingham Center for Railway Research & Education att arbeta med Siemens Mobility för att leverera tekniska innovationer för järnvägsindustrin, utveckla tillämpningen av grundläggande forskning genom att arbeta med en rad partners över hela leveranskedjan. Foto: University of Birmingham

University of Birmingham och Siemens Mobility Ltd har enats om ett akademiskt ramforskningssamarbete som fördjupar engagemanget mellan de två organisationerna.

Samarbetet är avsett att göra det möjligt för University of Birmingham och Siemens Mobility att "understödja den industriella tillämpningen av grundläggande akademisk forskning, samtidigt som universitetets FoU-kapacitet främjas".

Samarbetet avtalades formellt den 26 februari mellan Prof Tim Jones från University of Birmingham och Siemens Mobilitys VD William Wilson i samband med BCRREs Destination Digitalisation evenemang.

Vid samma tillställning beskrev University of Birmingham lärosätets engagemang i Rail Accelerator & Innovations Solutions Hub for Enterprise, som utgör en del av Siemens projekt som går ut på att utveckla en brittisk monteringsanläggning i Goole.

Anläggningen med beteckningen RAISE håller på att inrättas för att påskynda samarbete och innovation inom järnvägsteknik i Storbritannien och globalt.

Anläggningen, som kommer att fokusera på att erbjuda stöd för forskning och utveckling, initierades av ett nätverk av partners från järnvägsindustrin och högre utbildning.

En Supply Chain Community Hub på platsen kommer att erbjuda en högkvalitativ anläggning för nystartade företag och små och medelstora företag. Navet är avsett att bli en regional anläggning för alstring av kunskap och kapacitet i leverantörskedjan samtidigt som lokala företag integreras med bredare järnvägsplanering.

- Detta samarbete, som är början på en långsiktig allians med Siemens, stärker förbindelserna mellan akademiska sfären och industrin och producerar produkter och tjänster som kommer att vara till verklig nytta för branschen som helhet, sade professor Clive Roberts, chef för BCRRE.

BCRRE har också gått med på att samarbeta med National Rail & Transport Institute of India för att upprätta ett gemensamt MSc-program inom järnvägsteknik.

Programmet gör det möjligt för indiska studenter att studera vid universitetets varje institution under ett år. De två involverade parterna planerar också att utveckla en enhet för studerande som vill delta i gästföreläsningar som organiseras av professorer i Birmingham.