Coor tar FM-uppdrag av Vasakronan värt 120 miljoner

Uppdraget beräknas omsätta 10 miljoner kronor. Foto: Anna Jingrot

Coor förlänger avtalet med Vasakronan gällande FM-leverans av fastighetsrelaterade servicetjänster i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Coors affärsrelation med Vasakronan omsätter årligen cirka 200 miljoner kronor. Avtalet som nu förlängs är värt cirka 120 miljoner kronor på årsbasis och gäller till 2023. Utöver detta levererar Coor även konferens- och restaurangtjänster i Vasakronans lokaler till ett årsvärde om cirka 85 miljoner kronor.

Under de kommande åren kommer Coor och Vasakronan att tillsammans fortsätta utveckla nya tjänster och koncept med fokus på hållbarhet och en enklare vardag till förmån för Vasakronans hyresgäster.

– Det är mycket glädjande att Coor får förlängt förtroende av Vasakronan. Vi har en ambition om ett långsiktigt strategiskt partnerskap och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor.

– Coor har idag 205 medarbetare i uppdraget som varje dag arbetar för att leverera service av högsta kvalitet och det är till stor del tack vare deras insatser som vi får fortsatt förtroende. Nu sätter vi den nya agendan för att skapa moderna och hållbara servicelösningar till Vasakronans hyresgäster, säger AnnaCarin Grandin, vd Coor Sverige.