Dematek levererar processkranar till Expansion Obbola

Obbola Pappersbruk. Foto: Bergslagsbild

Dematek har tecknat avtal om leverans och montage av två processkranar och fyra servicekranar till SCA och expansionen av massa- och pappersbruket Obbola i Umeå.

SCA investerar i en ny pappersmaskin för produktion av kraftliner, det släta ytskiktet på wellpapp. Med den nya maskinen kommer man kunna öka årsproduktionen från 450 000 ton till 725 000 ton. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på liner till wellpappförpackningar. Förutom den nya pappersmaskinen uppgraderas även massafabriken och totalt investerar SCA 7,5 miljarder kronor i projektet, som sträcker sig över fem år.

Dematek kommer leverera samt montera två processkranar på 150 ton vardera och dessutom fyra servicetraverser på mellan 10 och 20 ton.

– Processkranarna kommer ha tre huvuduppgifter. Under första året kommer de användas för byggnationer och för att montera ihop pappersmaskinen. Enligt uppgift ska 11 000 ton utrustning levereras av pappersmaskinleverantören i Tyskland! Kranarna kommer sen växelvis användas i produktionen och lyfta de tomma tambour-valsarna och transportera dessa ett 30-tal meter från rullmaskinen till pappersmaskinen, en rörelse som utförs runt 26 gånger per dygn. Slutligen kommer processkranarna användas för service och underhåll av pappersmaskinen, i huvudsak i de planerade underhållsstoppen, säger Thomas Henriksson, produktansvarig Dematek.

De bägge processkranarna kommer gå i helautomatik, en av kranarna används åt gången i produktionen medan den andra kommer vara standby. De fyra servicetraverserna kommer användas i vakuumrum, hylslossning, rullhantering och defibrator-lokalen. Tre av traverserna är av typen Demag V-profilkran. Redan till sommaren levereras den första servicetraversen och under senhösten levereras de bägge 150-tons processkranarna.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att leverera till SCA och Expansion Obbola. Det här är ett prestigefullt projekt där vår erfarenhet och kompetens på stora kranar samt Demags tekniska lösningar och kvalitet vägde tungt. Det ska bli spännande att vara med på den här resan fram till år 2022 då det ska vara klart, säger Kjell Sjödin, säljare Dematek.