SKFs fabrik i Tudela i Spanien blir koldioxidneutral

Koncernens andra tillverkningsenhet som uppnår koldioxidneutral status. Foto: SKF

SKFs fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien är koncernens andra tillverkningsenhet som uppnår koldioxidneutral status. Tillsammans med fabriken i Steyr i Österrike, som tillverkar lager för industriellt bruk, har de två fabrikerna minskat sina årliga CO2-utsläpp med cirka 22 000 ton totalt, trots ökade produktionsnivåer.

Minskningen av CO2-utsläpp har uppnåtts genom en kombination av investeringar i processförbättringar, energieffektivare maskiner, solpaneler och inköp av förnybar el. För både Steyr och Tudela görs kompensation enligt Gold Standard för cirka 500 ton CO2-utsläpp per år från uppvärmningsanläggningar.

Bernd Stephan, President, Automotive and Aerospace, kommenterar: “Världen står inte inför många fler brådskande utmaningar än klimatförändringen och allt vi kan göra för att dämpa den är viktigt. Jag tycker att det som våra medarbetare i Tudela och Steyr har lyckats med är viktigt och något att vara stolt över. Investeringar har givetvis gjorts här, men våra kollegors fokus och engagemang är den främsta anledningen till att detta har uppnåtts.”

Julian Jimenez Argudo, Tudela Factory Manager, kommenterar: “Att kunna erbjuda våra kunder produkter som har tillverkats i en koldioxidneutral fabrik särskiljer oss från de andra. Vad vi har uppnått i Tudela är tack vare förbättringar i processer och investeringar i energieffektiva maskiner och solpaneler. Kulturen har också förändrats där alla i fabriken aktivt arbetar med att minska användningen av naturresurser.”

SKFs klimatmål fokuserar på att minska utsläppen genom hela värdekedjan. Med 2015 som basår är SKFs mål att minska CO2-utsläppen från tillverkningen per ton sålda lager med 40 procent till 2025. I slutet av 2019 hade -36 procent uppnåtts, vilket innebär att koncernen är långt före detta redan ambitiösa mål.