Djurhållningen digitaliseras

Datasystem genererar realtidsinformation om djurets tillväxt och hälsa. Arkivbild

Hencol från Innovatum Startup har utvecklat världens första digitala beslutsstödsystem inom djurhållning. Under hösten tog de in över 10 miljoner i riskkapital. Nu väljer LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, att investera ytterligare 5 miljoner i bolaget och tar även plats i styrelsen. Hencols system genererar realtidsinformation om djurets tillväxt och hälsa och hjälper lantbrukare att fatta smartare beslut.

– Att kunna mäta är grunden till all förbättring. En förutsättning är tillförlitlig data som hämtas in, processas och analyseras. Vi har genom åren sett fantastiska resultat i andra delar av lantbruket som när mjölkroboten revolutionerade datainsamlingen för mjölkproducenter. Nu vill vi vara med och möjliggöra detsamma för våra uppfödare, säger Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef på LRF.

Det digitaliserade arbetssättet ökar förutsättningar för bättre lönsamhet, minskad miljöbelastning och förbättrad djurhälsa. Hencols system är baserat på tio års forskning och utveckling och just nu arbetar bolaget för fullt för att ställa om till kommersialisering. Under hösten förstärktes därför ledningen och styrelsen och en investeringsrunda på drygt 10 miljoner stängdes. Bland investerarna syntes då entreprenören och finansmannen Patrik Bergman som också tog plats i styrelsen. LRF som ny delägare blir nu ännu en viktig pusselbit i kommersialiseringsarbetet.

– Med LRF:s stora branschkunskap och breda kontaktnät i näringen bedömer vi att tiden till kommersiell framgång kortas väsentligt med LRF som aktiv delägare i bolaget, säger Johan Karlberg, vd för Hencol.

Hencols system har hittills främst använts av nötköttsbönder då det är den gröna näring som just nu ligger längst bak i digitaliseringen. Tekniken är dock applicerbar på alla former av djurhållning där man vill följa djurens utveckling och hälsa.