Atlas Copco i partnerskap med Isra Vision

Visionsystem är del av Atlas Copcos långsiktiga strategi. Foto: Atlas Copco

 Atlas Copco och det tyska noterade bolaget Isra Vision har undertecknat ett kombinationsavtal för att skapa en ny division för Isra Vision inom affärsområdet Industriteknik. Som del i överenskommelsen kommer Atlas Copco att genom ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande för samtliga utestående aktier i Isra Vision. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden med ett flertal aktieägare. 

Genom nya produkter och kompetenser förstärker Atlas Copco ytterligare sitt fokus på teknologier för digitaliserad produktion och möter de ökande kraven på kvalitetskontroll och flexibel automation. Det offentliggjorda budet på Isra Vision, en global ledande aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionsystem för industriell automation, är ett viktigt steg. Atlas Copco kan erbjuda en stabil grund för Isra Visions fortsätta tillväxtresa.
 

Isra Vision kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü som har lett bolaget till dagens ledande globala position kommer att vara kvar som vd och arbeta med integrationen.

Visionsystem är del av Atlas Copcos långsiktiga strategi, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef för Industriteknik.  

Isra Vision har ett starkt varumärke och en stark position på marknaden, högt ansedd teknologisk expertis och har visat solida finansiella resultat. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna ge kunder i ett flertal olika segment ytterligare stöd i deras transformation till digital produktion. Att kunna erbjuda sammanfogningstekniker i kombination med visionsystem stärker vår framtida position som en strategisk samarbetspartner för våra kunder.