LRF Konsult blir Ludvig & Co

LRF Konsult vänder blad. Bild: LRF Konsult

I mars byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Namnbytet är en följd av att ägarmodellen förändrades för ett par år sedan. Det nya firmanamnet syftar till konsultbolagets grundare, agronomen Ludvig Nannesson, som under förra seklet skapade praxis för förvaltning av jordbruk, skog och fastigheter. Områden där företagets rådgivning än idag dominerar marknaden.

– Med namnet Ludvig & Co vill vi förmedla vår expertis inom de gröna näringarna, vår närhet till kunderna och vårt oberoende som bolag, säger vd Rickard Westlund.

Namnbytet förändrar inte företagets strategi att växa ytterligare inom sina kärnområden, samtidigt som man breddar tjänsteutbudet.

– Entreprenörskapet inom de gröna näringarna står för en stor del av Sveriges tillväxt, och vi är stolta över att vara en del av en sådan viktig och mångsidig sektor, säger Rickard Westlund.

Under våren arbetar företaget med att genomföra namnbytet stegvis med internt och externt informationsarbete. Det nya namnet träder i kraft i mars, då även logotyp, grafisk profil och webbplats byter utseende.