Loomis köper norska Nokas Värdehantering

Loomis utvecklar sitt serviceerbjudande. Arkivbild

Loomis har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering i Norge. Köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 80 miljoner kronor.

Nokas Värdehantering har cirka 220 anställda och nettointäkterna, under den senaste tolvmånadersperioden med avslut september 2019, uppgick till cirka 215 miljoner kronor. Den nuvarande rörelsemarginalen är negativ.

Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen. Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Förvärvet kommer att slutföras under förutsättning att Finansinspektionen godkänner Loomis Sverige som ägare. Köpeskillingen betalas vid slutförandet av transaktionen. 

Inklusive integrationskostnader förväntas förvärvet ha en marginellt negativ påverkan på Loomis vinst per aktie för 2020. Därefter förväntas den förvärvade verksamheten visa vinst.

– Förvärvet av Nokas svenska värdehantering ger oss ytterligare möjligheter att utveckla vårt serviceerbjudande på den svenska marknaden. Vi är övertygade om att vi kan öka mervärdet för våra nytillkomna kunder men även för våra befintliga kunder i Sverige. Vi välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.