Al Homsi beställer produktionslina av Absolicon

Produktionslinan skall levereras 2021. Arkivbild

Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 på Cypern. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Östra medelhavet är en ostadig region men med god solinstrålning och stor tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget Al Homsi och Absolicon har nu tecknat ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering på Cypern som skall förse området med solfångare.

Al Homsi har presenterat en plan där företaget i första hand med egna resurser skall sälja solfångarfält till industrier, städer och kommersiella byggnader. Företaget har sitt ursprung i Syrien och arbetar med flera stora internationella bolag i regionen. Bland annat finns det inom företaget ett regionalt kontaktnät för att arbeta med stora hotell och telekomföretag.

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de aktörer som Absolicon arbetar med i andra länder. Företaget drivs tydligare av affärsmän snarare än energiexperter och har imponerat på Absolicons säljteam med sin tydliga vision av hur företaget och affären kring produktionslinan skall utvecklas.

Planen är att produktionslinan skall levereras från Sverige år 2021. Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.