Citi bank sponsrar nyanlända kvinnliga entreprenörer

Projektet har hittills genererat 3 000 nystartade företag. Arkivbild

Den globala banken Citi fortsätter sitt samarbete med NyföretagarCentrum i Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ung & Eget”. Samarbetet, som inleddes 2015, har genererat 3 000 nystartade företag, vilket är dubbelt så många som den ursprungliga målsättningen. Nu förlängs samarbetet och ytterligare 500 nya företag ska etableras av unga entreprenörer under 2020. Citi är även delaktigt i mentorprogram för nyanlända kvinnliga entreprenörer.

Då samarbetet med NyföretagarCentrum inleddes 2015 var målsättningen att etablera 1500 nya företag inom fyra år. Den målsättningen har överträffats med råge då hela 3 000 nya företag har etablerats och 7 019 unga nyföretagare genomgått programmet. Under den kommande perioden på ett år ska ytterligare 500 företag etableras inom ramen för programmet som kallas ”Ung & Eget”. Samarbetet finansieras via stiftelsen Citi Foundation.

– Vi har sett en fantastisk utveckling under dessa fyra år och nu ser vi fram emot att vidareutveckla vårt samarbete med mentorprogram även för nyanlända kvinnor. Att investera i ungdomar är avgörande för integration, samhällsutveckling och för en hållbar ekonomisk utveckling. Med Nyföretagarcentrum och Ungt & Eget kan vi nu bidra till att än fler unga nyföretagare med utländsk bakgrund uppmuntras att skapa sin egen framtid, säger Alexander Stiris, Nordenchef för corporate banking-verksamheten hos Citi. Han är även Sverigechef samt klusterchef för Citi i Norden.

Samarbetet mellan Citi och NyföretagarCentrum Sverige syftar till att minska ungdomsarbetslösheten och stötta unga nyföretagare, 18-35 år, med fokus på dem med utländsk bakgrund. Den nya programperioden syftar till att bygga vidare på de framgångsrika resultaten där ”Ungt & Eget” har stöttat unga entreprenörer. Till exempel vinnaren av ”Årets Unga Nyföretagare 2019”, Mehri Nasirian, som etablerat sitt bemanningsföretag Docia med 65 anställda och en omsättning på 66 miljoner.

Citi bidrar även till NyföretagarCentrums mentorprogram för nyanlända kvinnliga entreprenörer där Citi-medarbetare ställer upp som mentorer och delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och nätverk.

– Mentorprogrammen är ofta avgörande för om dessa kvinnor ska starta eget eller inte, säger Elisabet Sannas projektledare för NyföretagarCentrums Ung & Eget. Alla adepter i programmet är mycket välutbildade, men har trots detta svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Här är insatserna från Citis mentorer ovärderliga.