Ny app styr Atlas Copcos vakuumpumpar

Appen styr funktioner som temperatur och tryck. Foto: Atlas Copco

Atlas Copcos ingenjörer har utvecklat en smart app som gör att vakuumpumpar kan styras och övervakas i realtid från en smartphone. De första modellerna som kopplats till den kostnadsfria appen är de nya klopumparna i serien DZS 100, 200 och 400 VSD+ och den oljesmorda lamellpumpen GVS A VSD+. För användarna kommer funktionerna i appen att säkerställa ökad användarvänlighet och märkbart effektivare drift.

Applikationen är enkel att installera och kräver inga förkunskaper eller ytterligare utrustning: ladda ned appen Atlas Copco VSD+ från App Store eller Play Store. Minimikravet på det mobila operativsystemet är IOS 8.0 och Android 4.03. Användaren väljer språk genom att klicka på respektive flaggsymbol.

Det går också att ställa in önskade enheter avseende exempelvis tryck och temperatur. Aktuella värden visas i två separata menyer: Är- och börvärden samt Processvariabler. Atlas Copco planerar att göra appen tillgänglig inte bara för klopumparna i DSZ-serien (100, 200 och 400 VSD+) och den oljesmorda lemellpumpen GVS A VSD+, utan också för andra vakuumpumpar i produktportföljen.