Distansarbete allt vanligare

Under 2018 växte andelen anställda i USA som valde jobba hemma med hela 50 procent och trenden fortsätter uppåt i många andra länder. Foto: Telawox

Fler än någonsin jobbar hemifrån och trenden ser inte ut att mattas av. De som förespråkar distansarbete hävdar att det är "framtiden för arbete", med fördelar för både arbetsgivare och personal. Vissa företag är ändå fortsatt skeptiska och oroar sig för att de som jobbar hemifrån lättare distraheras av annat och dessutom inte kan delta lika mycket i företagskulturen.

Fler och fler jobbar hemifrån åtminstone delvis. Det förväntas leda till en kraftfull förändring i dagens jobblandskap. 2017 sade 5 procent av anställda inom EU att de "brukar" jobba hemifrån, medan 9,6 procent av anställda "ibland" jobbar hemifrån, en ökning från 7,7 procent 2008. Och Sverige hörde till de länder som har störst andel.distansarbete inom EU.

Att arbeta hemma innebär inte per definition att personalen får mer flexibla arbetstider, och det garanterar inte heller den frihet som frilansande kan innebära. Sextio procent av personal som jobbar hemifrån uppgav att de har en helt vanlig arbetsvecka, måndag–fredag, 9–17.

Ännu en fördel för både arbetsgivare och personal är de lägre kostnaderna. Arbetsgivare kan sänka lokal- och driftskostnader, och därmed kan företaget växa utan att kostnaderna gör det. Personalen i sin tur kan spara pengar genom att slippa pendla eller underhålla bilen, de behöver inte köpa särskilda jobbkläder och de kan dessutom slippa dyra restaurangluncher. Men ett växande antal företag upptäcker fördelarna med distansarbete: minskade utgifter, ökad flexibilitet, nöjdare medarbetare och ökad produktivitet.