Ex-pipe-rördistribution förenklar användning av lågsvavligt fartygsbränsle

Neste har påbörjat rördistribution genom en så kallad ex-pipe-rördistribution, av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje.

 

Genom ex-pipe-rördistribution bunkras fartygsbränsle direkt till fartyget genom ett rör från terminalen, utan separata tankbilar eller -fartyg. Rördistribution är möjlig för fartyg som anlöper oljeterminalen i Södertälje, men förbipasserande fartyg kan även anlöpa terminalen endast för bunkring. Först ut att använda tjänsten blir tankern Astral som opereras av Sirius Chartering.

– Vi började distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige vid årsskiftet och vi är mycket glada att vi nu kan utöka vår bunkerservice med rördistribution. Denna service möjliggör effektivare och säkrare bunker leveranser för kunden, säger Matti Lehmus, direktör för Nestes affärsområde oljeprodukter.

– Vi vill erbjuda våra kunder snabba men också tillförlitliga och säkra leveranser. Genom rördistribution av fartygsbränsle kan vi planera vår rutt ännu bättre eftersom bunkring sker samtidigt med lossning eller lastning av lasten. Att bunkra Nestes lågsvavliga fartygsbränsle i Södertälje hjälper oss också att minska vår miljöpåverkan, kommenterar Martin Sjöholm, Commercial Manager vid Sirius Chartering.

Nestes lågsvavliga fartygsbränslen minskar svavelutsläppen och svarar på hårdare regleringar.