Climeon tar order i Storbritannien

Heat Power-modulerna ökar motorernas effektivitet. Foto: Climeon

Climeon har vunnit en första order värd 19,7 miljoner kronor, inklusive servicekostnader och mjukvarulicenser, i Storbritannien. Ordern är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas.

– Vi är väldigt stolta över denna första order inom kraftverk baserade på förbränningsmotorer, ett område med stark tillväxtpotential. Kraftverk baserade på förbränningsmotorer används ofta för att balansera sol- och vindkraft, och våra Heat Power-moduler både ökar verkningsgraden och minskar koldioxidutsläppen, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Heat Power-modulerna kommer att installeras på Energy Circle Project 1 i East Midlands, som ägs av Energy Circle PLC och underhålls av ingenjörsföretaget CooperÖstlund Ltd. Modulerna planeras installeras under slutet av 2020. Energy Circle och CooperÖstlund utvecklar ett flertal kraftverk baserade på förbränningsmotorer drivna av flytande naturgas, LNG, och kommer att leverera el till National UK Electricity Grid. Climeons Heat Power-moduler är en del av ett mycket effektivt kraftverkskoncept, där modulerna ökar kraftverkens effektivitet och därmed minskar CO2-utsläppen.

– Heat Power-modulerna är ett utmärkt sätt att öka motorernas effektivitet och minska CO2-utsläppen. Vi ser fram emot ett fortsatt utökat samarbete med Climeon, säger says Duncan McPherson, vd för CooperÖstlund.

Förbränningsmotorer är mycket effektiva, distribuerade och modulära kraftgeneratorer, som tekniskt liknar de motorer som används i det maritima segmentet där Climeon varit verksamt sedan 2015. Kraftverken används för att producera en baskraft och för att balansera elnätet, ett behov som har ökat med de stigande mängderna intermittent sol- och vindkraft som har installerats de senaste åren.