Alfa Laval tar petrokemiorder värd 90 miljoner kronor

Levererar stora värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Ryssland. Foto: Alfa Laval

Alfa Laval har tagit en order för leverans av stora värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Ryssland. Ordern är värd cirka 90 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals värmeväxlare som kommer att installeras i en ureaanläggning för produktion av gödningsmedel.

– Vi har en bred portfölj av pålitliga och energieffektiva värmeväxlare för den petrokemiska industrin, som alla möter de höga krav på prestanda som kunderna ställer, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.