Mineralullsindustrin satsar på fossilfri produktion

Mineralullsindustrin i Europa vill bidra till att uppnå ett fossilfritt samhälle genom att energieffektivisera det existerande byggnadsbeståndet. Foto: Swedisol

Den europeiska branschorganisationen för mineralullstillverkare European Insulation Manufacturers Association, Eurima, har publicerat en principförklaring för hur man vill bidra till att uppnå ett fossilfritt samhälle. Man vill energieffektivisera det existerande byggnadsbeståndet till netto noll-utsläpp. Samtidigt vill man att medlemmarna fasar ut alla fossila komponenter och bränslen i den egna produktionen.

– Swedisol välkomnar att Eurima har anslutit sig till EU:s mål att utsläpp av växthusgaser minskar till noll netto-utsläpp till 2050 både när det gäller byggnadsbeståndet och i tillverkningsprocessen av mineralull, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

För att EU-länderna ska nå målet om noll netto-utsläpp måste takten i att renovera och energieffektivisera det befintliga byggnadsbeståndet öka kraftigt. Detta eftersom huvuddelen av de byggnader vi använder 2050 redan är byggda. Ute i Europa är dessutom klimatavtrycket från uppvärmning av bostäder betydligt större än i Sverige.

– För att Eurimas vision om ett fossilfritt byggande och byggnadsbestånd i EU ska bli verklighet behöver politikerna snarast besluta om en rad kraftåtgärder. Bland annat behöver man enas om ett renoveringsprogram, sätta ett högre pris på koldioxid, införa fler energieffektiviseringsåtgärder och en plan för cirkulär ekonomi i byggsektorn, säger Mats Björs.

Swedisol, som är en medlem i Eurima, har sedan 2018 anslutit sig till den svenska byggsektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft i samarbete med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Målet är att ha noll netto-utsläpp av växthusgaser 2045.

– I Sverige genererar inte byggnadsbeståndet lika mycket växthusgaser, men vi behöver ändå energieffektivisera för att den förnybara energin ska räcka till industri- och transportsektorn. Under 2020 kommer både Eurima och Swedisol att utarbeta färdplaner för resan mot nollutsläpp av växthusgaser. Det ska bli ett spännande arbete, säger Mats Björs.