Utdragen beslutsprocess skadlig för industrin

Systemet för korttidsarbete motsvarar inte systemen i konkurrentländer. Arkivbild

Svensk industri och ekonomi har inte råd med att svenska industrijobb och verksamheter – som är långsiktigt konkurrenskraftiga – återkommande slås ut vid kriser på grund av att det svenska systemet för korttidsarbete inte motsvarar systemen i viktiga konkurrentländer, det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM och 12 företrädare för fack och arbetsgivare inom industrin.

Det saknades både ny lagstiftning och resurser i höstbudgeten till det statliga stöd för korttidsarbete som utlovats i både regeringsförklaringen och januariavtalet. Enligt industrins parter är den utdragna beslutsprocessen skadlig för svensk industri.

Företrädarna för fack och arbetsgivare menar också att det faktum att korttidsarbete inte finns tillgängligt permanent i landet innebär en konkurrensnackdel vid nyetableringar och omlokalisering av produktionen. Ett företag är sannolikt mer benäget att förlägga verksamhet till ett land där det vet att staten bidrar för att säkra jobb och kompetens om det skulle hamna i akuta svårigheter.