Trelleborg gör nedskrivningar med över 3 miljarder kronor

Avyttringen är ett led i Trelleborgs strategi att fokusera på utvalda segment. Foto; Trelleborg

Trelleborg  gör organisationsförändringar och tvingas till miljardnedskrivningar. Företaget tar bort två av fem affärsområden. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet görs förändringarna för att ”synliggöra områden där förbättring av lönsamheten måste ske.”

– Jag vill vara tydlig med att vi ställer krav på att lönsamheten ska förbättras betydligt inom en 12–24-månadersperiod för att dessa verksamheter ska ingå i koncernen. Under tiden förbättringsarbetet pågår kommer vi kontinuerligt utvärdera olika strukturella alternativ, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef för Trelleborg.

    I samband med förändringen görs också nedskrivningar av sysselsatt kapital om 3,2 miljarder kronor, vilket kommer att redovisas i Trelleborgs rapport för det fjärde kvartalet i år.

    – Detta ska dock inte hindra koncernen att göra fortsatta investeringar och tilläggsförvärv, säger Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör för Trelleborg.