Bättre batterikemier och bredare fordonsapplikationer får finansiering

Skapr övergripande strategi med InBAT-sensor. Foto: Insplorion

Horizon 2020-projektet 3beLiEVe, med en total finansiering på över 10 miljoner euro, syftar till att stärka den europeiska batteri- och fordonsindustrins position genom att leverera nästa generation av battericeller, designade och tillverkade i Europa, för elektrifierade fordon.

Projektet fokuserar på tre områden: Utveckling av battericeller, för fordon, som är högpresterande och fria från kritiska råvaror som kobolt och naturlig grafit. Utveckling och integration av sensorer i och på cellerna för att möjliggöra smarta, anpassningsbara driftsstrategier och avancerad diagnostik för att förbättra batteriers prestanda, säkerhet och livslängd i första och andra applikationen samt en omfattande tillverkningsmetodik med gröna processer och en mållivscykelkostnad på 90 euro / kWh, vid storskalig tillverkning.

Insplorion ansvarar för design, utveckling och integration av sin batterisensor i nästa generations battericeller för fordonsapplikationer.

AIT, Austrian Institute of Technology, samordnar projektets 21 partners från tio olika europeiska länder som representerar industriföretag, små och medelstora företag, forskningsinstitut och akademi, inklusive bilföretagen FIAT och Volvo. 3beLiEVe är planerat att löpa från 1 januari 2020 till 30 juni 2023 och har fått finansiering på totalt 10  miljoner euro från EU: s H2020-program för forskning och innovation.

– 3beLiEVe passar väl in i vår övergripande strategi med vår InBAT-sensor. Våra pågående projekt syftar främst till batterilagringsapplikationer medan vi med 3beLiEVe tar ett stort steg in i kommande batterikemier och bredare fordonsapplikationer", säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion.